Новости

Регистрация лекарственных средств в онлайн режиме
27.11.2017

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники внедряет новую систему «Регистрации и экспертизы лекарственных средств»

Башкаруунун электрондук стандарттары коррупцияга каршы
7.08.2017

2017-жылдын 1-октябрына чейин КР Окмоту тарабынан калкка мамлекеттик кызмат корсотуунун 200 жакын туру, тактап айтканда жалпы санынын 50%-ы электрондук форматка откорулушу зарыл.