Жалоба на завышенную цену

 

Если вы хотите сообщить о завышении цен, на регулируемые государством лекарственные препараты из предложенного ниже списка,

отправьте сообщение (жалобу) на эту электронную почту price.of.drug@gmail.com и укажите следующие данные:

 

1. Ваше ФИО  (заявителя)

2. Ваш контактный номер

3. Название и адрес аптеки

4. Наименование ЛП,

5. Лекарственная форма, дозировка, фасовка

6. Производитель лекарственного препарата

7. Цена в аптеке

8. ФОТО ЧЕКА или фото упаковки с ценником (обязательно)

 В случае отсутствия одного из вышеперечисленных пунктов, жалоба не будет рассмотрена.

Жолгорулатылган баага арызданууларды берүү

Төмөндө тизмеленген мамлекет тарабынан жөнгө салынган дары препараттарга жогорулатылган бааны билдиргиңиз келсе,

бул электрондук почтага билдирүү (арыз) жөнөтүңүз price.of.drug@gmail.com
жана төмөнкү маалыматтарды белгилеңиз:
1. Сиздин аты-жөнүңуз

2. Сиздин байланыш телефонуңуз

3. Дарыкананын аталышы жана дареги

4. Дары препаратынын аталышы

5. Дарынын түрү, дозасы, фасовкасы

6. Дары препаратынын өндүрүүчүсү

7. Дарыканадагы баасы

8. ФОТО, ЧЕКТИН СҮРѲТҮ же таңгакчанын баасы менен сүрөтү (милдеттүү түрдө)

Жогорудагы пункттардын бири жок болгон учурда, арыздануу каралбайт.