28 Токтомго озг. коомдук талкууга жайгаштыруу боюнча

28 Токтомго озгортуу коомдук талкууга жайгаштыруу боюнча